Nuværende forskningsprojekter

En vigtig del af forskningsaktiviteterne i CIS foregår gennem kollektive projekter, som involverer centrets medlemmer samt partnere uden for centret. CIS medlemmer arbejder for tiden med en række større interdisciplinære forskningsprojekter, hvoraf de fleste er eksternt finansierede: