Seminar om Erik af Pommerns juridiske og politiske kamp for Slesvig, et emne, der udgør en spændende og omdiskuteret del af Danmarks og hertugdømmernes historie – Københavns Universitet

Dansk > Arrangementer > Seminar om Erik af Pom...

Seminar om Erik af Pommerns juridiske og politiske kamp for Slesvig, et emne, der udgør en spændende og omdiskuteret del af Danmarks og hertugdømmernes historie

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab / Diplomatarium Danicum og Center for Interdisciplinære Retlige Studier inviterer til seminar om Erik af Pommerns juridiske og politiske kamp for Slesvig, et emne, der udgør en spændende og omdiskuteret del af Danmarks og hertugdømmernes historie.

Udgivelsen af Markus Hedemanns monografi Danmark, Slesvig og Holsten 1404-1448 – konflikt og konsekvens, Historisk Samfund for Sønderjylland, er en kærkommen anledning til at holde et seminar om de kildemæssige, retlige og politiske aspekter af magtkampen. Seminar med efterfølgende reception afholdes i Videnskabernes Selskab, H. C. Andersens Boulevard 35, tirsdag den 22. januar 2019 kl. 13.30-17.30

Monografien er blevet til i forlængelse af forfatterens ansættelse ved Diplomatarium Danicum, hvor diplomerne i perioden 1413-1439 nu er under udgivelse. Dette er Erik af Pommerns periode, som naturnødvendigt fylder meget i monografien. Det er dog en væsentlig pointe, at forsøget på et erobre Slesvig var en politisk arv fra Margrethe I og Valdemar Atterdag, der begge arbejdede dag og nat for at ekspandere kronens territorier, ressourcer og prærogativer. Forsøget på at erobre Slesvig blev dermed en så vigtig bestanddel af kong Eriks regime, at selvsamme regime ikke kunne overleve nederlaget til de holstenske grever i 1431. Den autokratiske styreform blev således afløst af en rigsrådskontrolleret styreform, hvilket kong Erik ikke kunne slå sig til tåls med, og hvilket medførte hans afsættelse i 1439. Som konsekvens af sin sejr over kong Erik opnåede Adolf VIII, greve af Holsten og efter 1440 hertug af Slesvig, en enorm indflydelse på Danmarks rige, hvilket lader sig konstatere under den besynderlige kroning af Christoffer af Bayern i 1443 til ærkekonge i Ribe 1443 og ligeledes ved kroningen af Adolfs nevø Christian I i 1448.

Program

13.30 – 14.00 Ankomst og kaffe på 3. sal
14.00 – 14.05 Velkomst på 1. sal
ved prof. Helle Vogt, Københavns Universitet
14.05 – 14.35 Slesvig og den hermeneutiske kildekritiks nødvendighed
Ledende redaktør Markus Hedemann, Diplomatarium Danicum
14.35 – 15.05 Arveligt unionskongedømme?
Enhedsleder Carsten Porskrog Rasmussen, Museum Sønderjylland
15.05 – 15.15 Kort pause
15.15 – 15.45 «Den artikkel om at rikene skulle være forbundet under én konge til evig tid, syns vi ikke er nyttig om forbindelsen skjer så uforberedt, ettersom dette har hatt ingen god framgang til nå» - Rike, union, stat
Prof. Erik Opsahl, Trondheim Universitet
15.45 – 16.15 Diskussion
16.15 – 17.30 Reception på 3. sal

Tid: 22. januar 2019, kl. 13.30 - 17.30

Sted: Videnskabernes Selskab, H. C. Andersens Boulevard 35, 1553 København V

Arrangementet er åbent for alle.

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig. Tilmelding senest 16. januar 2019 via denne tilmeldingsform.

Spørgsmål om arrangementet bedes rettet til Birgitte Lohse Meinertz, e-mail: birgitte.lohse.meinertz@jur.ku.dk