Åbningsreception - Center for Interdisciplinære Retlige Studier (CIS) – Københavns Universitet

Dansk > Arrangementer > Åbningsreception - Ce...

Åbningsreception - Center for Interdisciplinære Retlige Studier (CIS)

Du inviteres hermed til åbningsreception i forbindelse med den officielle åbning af Center for Interdisciplinære Retlige Studier (CIS).

Arrangementet finder sted mandag den 1. oktober 2018.

Tid: kl. 15.15 – 16.45.

Sted: Fællesområdet, 6B-4, 4. sal, Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København S

Centeret vil blive præsenteret, og der vil være mulighed for at møde de medarbejdere, der er tilknyttet CIS. Derudover bydes der på et glas.

Om centeret

CIS er et interdisciplinært center, der integrerer forskellige discipliner såsom jura, kriminologi, historie, antropologi, sociologi, lingvistik og kulturstudier. I centret repræsenteres således både retsdogmatiske studier og diverse ’ret – og…’ discipliner. Det er centrets mål at arbejde på tværs af forskellige fagligheder, herunder ved at integrere data, perspektiver, begreber og teorier fra mere end én fagdisciplin for at kunne løse problemer, der ligger uden for den enkelte fagligheds perspektiv.

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest fredag den 28. September 2018, kl. 12:00 via denne tilmeldingsformular

Arrangementet er for alle.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.