Hvor kommer pengene fra til forskningen?

Banner med ugle som grafik og følgende tekst: Torsdag den 12. marts 2020: Åben UNESCO Chair foredragsrække. Forskningsformidling - Hvor kommer pengene fra?
Åben UNESCO Chair foredragsrække

”Hvor kommer pengene fra?” Dansk forskning bliver i stigende grad støttet af private fonde. Dette er en udvikling, som ikke blot sker her i landet, men også i andre lande. Har det nogen betydning, om pengene til forskningen kommer fra offentlige eller private midler? Kan der være særlige krav tilknyttet opnåelsen af forskningspenge fra private fonde og kilder og kan dette i givet fald gå ud over den forskningsmæssige frihed?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, som vi vil tage op og diskutere til dette næste arrangement i Professor Helle Porsdams UNESCO Chair foredragsrække. 

Denne serie af åbne foredrag og arrangementer, som stiller skarpt på, hvordan videnskab, samfund og politik spiller sammen og gensidigt påvirker hinanden, er organiseret i samarbejde med Den danske UNESCO-nationalkommission. Foredragsrækken vil debattere videnskab, forskning og universitetets rolle i vores samfund. Der vil være foredrag en gang i semestret.

Medvirkende: 

  • Stinus Lindgreen, Ph.d., forsker, medlem af Folketinget og forskningsordfører, Radikale Venstre
  • Thomas Sinkjær, professor, tidl. Danmarks Grundforskningsfond, Villum Fonden og nu Lundbeckfonden
  • Marie Louise Bech Nosch, Professor i Antikhistorie, Københavns Universitet
  • Helle Porsdam, Professor i Ret og Humaniora og UNESCO Chair in Cultural Rights, Københavns Universitet
  • Dorthe Gert Simonsen, Lektor ved SAXO-Instituttet, Københavns Universitet og tidligere formand for Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation

Program:

17.00 - 17.05

Velkommen v. mødeleder og ordstyrer Marie Louise Bech Nosch

17.05 - 17.15

Indledning til dagens tema og til UNESCO møderækken v. Helle Porsdam 

17.15 - 17.25

Oplæg ved Thomas Sinkjær

17.25 - 17.35

Oplæg ved Stinus Lindgreen

17.35 - 17.45

Oplæg ved Dorthe Gert Simonsen

17.45 - 18.25

Spørgsmål fra salen

18.25 - 18.30

Afrunding og tak for i dagTilmelding:

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding senest 11. marts kl. 12.00 via denne tilmeldingsform.

Spørgsmål om arrangementet bedes rettet til Birgitte Meinertz på e-mail: birgitte.lohse.meinertz@jur.ku.dk