Udskudt - Forurettede i retsprocessen: fra anmeldelse til afgørelse

Arrangementet er blevet udskudt


Invitation til lanceringsseminar

Forskere ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet har med støtte fra Offerfonden gennemført en omfattende undersøgelse af forurettedes oplevelser af retsprocessen i Danmark.

Fokus er på ofre for personfarlig kriminalitet som vold, trusler, røveri, ulovlig tvang og trafikofre med personskade og på deres oplevelse af hele processen fra anmeldelse til sagens afslutning.

I undersøgelsen har vi fulgt en række forurettede gennem retsprocessen og interviewet repræsentanter fra politi, anklagemyndighed, domstol og advokatbranchen. Formålet har været at tilvejebringe viden om forurettedes oplevelse af processen. Undersøgelsen skal blandt andet bidrage til at etablere et informeret grundlag for forbedringer for forurettede i forhold til lovgivning og retsprocesser.

Undersøgelsens resultater offentliggøres i en rapport, som præsenteres ved dette lanceringsseminar. Arrangementet er åbent for alle.

Kom gerne en halv time før lanceringens start grundet sikkerhedstjek.

Vi ser frem til en spændende eftermiddag!

De bedste hilsner

Lin Adrian, Ida Asmussen, Lars Holmberg og Louise Victoria Johansen

Lektorer ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

 

Tilmelding

Arrangementet kræver tilmelding.

Tilmeldingsfrist senest 28. april 2020 kl. 12:00 via dette link