AFLYST - Forurettedes møde med retssystemet – fra anmeldelse til afgørelse

Dekorativt billede

Vi er desværre nødt til at aflyse – teknikken virker ikke. Vi beklager meget

En gruppe forskere ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet har med støtte fra Offerfonden gennemført en omfattende undersøgelse af forurettedes oplevelser af retsprocessen i Danmark fra anmeldelse til sagens afslutning. Der er sat fokus på ofre for personfarlig kriminalitet som vold, trusler, røveri og trafikofre med personskade.

I undersøgelsen har forskerholdet fulgt en række forurettede gennem retsprocessen og interviewet repræsentanter fra politi, anklagemyndighed, domstol og advokatbranchen. Formålet har været at tilvejebringe viden om forurettedes oplevelse af processen. Undersøgelsen skal blandt andet bidrage til at etablere et veldokumenteret grundlag for forbedringer for forurettede i forhold til lovgivning og retsprocesser.

Undersøgelsens resultater offentliggøres i en rapport, som præsenteres ved dette lanceringsseminar. Arrangementet, som oprindeligt skulle have været gennemført på Christiansborg i foråret, er nu online og åbent for alle.

På seminaret præsenterer forskerne deres væsentligste fund. Retlige aktører vil kommentere resultaterne, og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål og kommentere i chatten. Kommentarerne vil også indgå i det fortsatte arbejde efter seminaret.  

Rapporten Forurettedes møde med retssystemet – fra anmeldelse til afgørelse kan bestilles fysisk i boksen til højre eller downloades som pdf.

Arrangementet er åbent for alle og deltagelse er gratis – tilmelding senest onsdag den 28. oktober 2020 kl. 12 via dette link.

Vi ser frem til en spændende eftermiddag!

De bedste hilsner

Lin Adrian, Ida Helene Asmussen, Lars Holmberg og Louise Victoria Johansen

Lektorer ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet