UNESCO foredragsrække om videnskab, samfund og politik

Onsdag d. 3. april vil næste arrangement inden for UNESCO foredragsrækken om videnskab, samfund og politik finde sted.

Temaet er ”’Politisk korrekthed’ i videnskaben”, og Helle Porsdam har denne gang indbudt Eske Willerslev og Thomas Brudhold, begge KU, til en dialog med publikum. Marie-Louise Nosch er også denne gang mødeleder