Trykkefriheden og skabelsen af en ny offentlighed 1770-73

Frokostmøde ret og humaniora - Oplægsholder Ulrik Langen, Professor, PhD

Fjernelsen af censuren den 14. september 1770 ændrede præmisserne dramatisk for vidensformidling og meningsdannelse i Danmark. Trykkefrihedsreskriptet byggede på idealistiske ideer om en velordnet offentlighed, hvis aktører skulle være ”redelig sindede og for det almindelige vel og deres medborgeres sande bedste nidkære patrioter” med det formål at arbejde for ”sandheds upartiske undersøgelse”. I dette oplæg diskuteres, hvordan trykkefriheden i praksis blev anvendt, og hvordan en ny offentligheden blev skabt - ikke kun af "nidkære patrioter", men i langt højere grad af nye aktører og et nyt marked.

Ulrik Langen er professor i historie (Saxo-Instituttet) og har skrevet en lang række bøger og artikler om 17- og 1800-tallets kulturhistorie.

Tid: 3. april 2019, kl. 12.00 - 13.00

Sted: Mødelokale 8, 4. sal, rum 6B-4-04, Njalsgade 76, 2300 København S

Arrangementet er åbent for alle.

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig. Tilmelding senest 29. marts 2019 via denne tilmeldingsform.

Spørgsmål om arrangementet bedes rettet til Birgitte Lohse Meinertz, e-mail: birgitte.lohse.meinertz@jur.ku.dk


To skrifter udgivet i trykkefrihedsperioden hhv. før og efter Struensees fald.