Om centeret

CILG blev etableret i 2012. Centret undersøger, hvordan folke- og menneskeret medvirker til at løse globale governance-problemer, der har afgørende betydning for, hvordan vi indretter vores samfund. CILG arbejder på nuværende tidspunkt med juridiske og politiske aspekter af omstillingen til mere bæredygtige samfund.

Vi er omtrent tyve forskere, og der er altid plads til gæsteforskere.

Læs mere om fakultetets gæsteforskerprogram (engelsk).