Om centeret

Forskningscentret CILCC blev etableret i 2012 ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, med henblik på at fremme forskningen i international ret i bred forstand. Centeret samler bl.a. en række af fakultetets folkeretlige aktiviteter, herunder med henblik på uddannelsen af ph.d.-studerende og udvikling af undervisningsmoduler på den juridiske bacheloruddannelse og kandidatuddannelse.

CILCC er bindeled mellem forskningen i international ret og den danske offentlighed. Centerets videnskabelige medarbejdere indgår i partnerskaber og faglige netværk såvel i nationale som internationale sammenhænge. Flere af centerets medlemmer fungerer således som eksperter på missioner for den danske stat og for offentligt finansierede tænketanke, f.eks. DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.

CILCC søger at knytte partnerskaber med juridiske forskningsinstitutioner over hele verden, herunder i de såkaldte ”nye” magter.