Forskning

CILG’s forskning dækker national sikkerhedslovgivning, menneskerettigheder, folkeret, samt folkerettens teorihistoriske grundlag. 

CILG’s forskningsprogram fokuserer på tre kerneområder, der illustrerer, 1) hvordan juraen håndterer kriser og konflikter og ændrer sig som konsekvens af disse, og 2) hvordan normer for krisehåndtering integreres i retten, fra forfatningen over folkeret til globale retningslinjer for ”good governance”.