Uddannelse

Forskningsbaseret uddannelse

Der er et tæt samspil mellem forskning og uddannelse på Det Juridiske Fakultet, og forskere ved CILCC underviser og vejleder både bachelor- og kandidatstuderende inden for centrets forskningsområder. CILCC arbejder målrettet på at engagere studerende i centerets forskningsaktiviteter.

Adjunkt Beatriz Martinez Romera (beatriz.martinez.romera@jur.ku.dk) er CILCC’s uddannelseskoordinator.

 Mere information om vores uddannelser:

Information om: