Uddannelse – Københavns Universitet

Dansk > Uddannelse

Uddannelse

CILCC’s medlemmer vejleder studerende, der skriver bachelorprojekt eller speciale inden for centerets forskningsområder.
Eksempler på specialeemner

CILCC arbejder målrettet på at engagere studerende i centerets forskningsaktiviteter. Professor Jens Elo Rytter og Lektor Anders Henriksen er fagansvarlige for BA-fagene Individets grundlæggende rettigheder og International Law. På kandidatuddannelsen udbyder CILCC et nyt Advanced Programme in Crisis and International Law for både danske og udenlandske studerende. Programmet består af en ‘fagpakke’ med fire KA-fag (alle 15 ECTS), som varetages af CILCC’s medlemmer, og som beskæftiger sig med emner, der har tilknytning til centerets forskning: Laws of Armed Conflict: Rules, Principles, Context; Law and International Security; Justice and International Law, and International Migration Law.

Lektor Amnon Lev (amnon.lev@jur.ku.dk) er CILCC’s uddannelseskoordinator.