Uddannelse – Københavns Universitet

Dansk > Uddannelse

Uddannelse

CILCC’s medlemmer vejleder studerende, der skriver bachelorprojekt eller speciale inden for centerets forskningsområder.
Eksempler på specialeemner

CILCC arbejder målrettet på at engagere studerende i centerets forskningsaktiviteter. Professor Jens Elo Rytter  er fagansvarlige for BA-fagene Individets grundlæggende rettigheder og International Law.

Adjunkt Beatriz Martinez Romera (beatriz.martinez.romera@jur.ku.dk) er CILCC’s uddannelseskoordinator.