Jens Elo Rytter udpeget til regeringens ytringsfrihedskommission – Københavns Universitet

Dansk > Nyheder > Jens Elo Rytter udpege...

20. december 2017

Jens Elo Rytter udpeget til regeringens ytringsfrihedskommission

Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketinget nedsat en ytringsfrihedskommission. Ytringsfrihedskommissionen skal beskrive ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår i Danmark, den historiske udvikling af ytringsfriheden her i landet og de samfundsforhold, som har væsentlig betydning for ytringsfrihedens vilkår, herunder internettet, sociale medier og ”fake news”.

Kommissionen skal i den forbindelse inddrage erfaringer fra andre lande, ligesom kommissionen skal se på, om internationale strømninger påvirker ytringsfrihedens udfoldelse i Danmark. Kommissionen skal afslutte sit arbejde inden udgangen af 2018. Resultaterne skal danne grundlag for en politisk debat om ytringsfrihedens udfoldelse i Danmark.