Sympatierklæringer til terrorister – Københavns Universitet

Dansk > Nyheder > Sympatierklæringer til...

23. februar 2015

Sympatierklæringer til terrorister

Terrorhandlinger

I et tv-interview forklarer professor Jørn Vestergaard rækkevidden af forbuddet mod billigelse af terrorhandlinger

I den senere tid har det vakt bestyrelig offentlig opmærksomhed, at der på de sociale medier er forekommet ytringer, der kan opfattes som støtte til terrorisme. Efter attentaterne ved Krudttønden og Synagogen midt februar 2015 har sådanne tilkendegivelser på ny givet anledning til debat. 

I et interview på TV2 Lorry har professor i strafferet Jørn Vestergaard redegjort for rækkevidden af straffelovens bestemmelse om billigelse af terrorhandlinger.

Straffelovens § 136, stk. 2, kriminaliserer offentlig, udtrykkelig billigelse af terrorisme og statsforbrydelser. Bestemmelsen er ikke ændret, siden den blev indsat i straffeloven i 1939. Den henviser imidlertid til forbrydelserne i lovens kap. 13, hvor antiterror-bestemmelserne blev sat ind med terrorpakkerne i 2002 og 2006, hvorved paragraffen fik et bredere anvendelsesområde.

Ytringer på dette område er ofte dobbeltbundede og mangetydige. I den aktuelle sammenhæng kan nogle af opslagene på de sociale medier opfattes både som udtryk for sympati med attentatmanden som person og som strafbar billigelse af hans forbrydelser. Dette gør det vanskeligt at trække grænsen for det strafbare område i de konkrete tilfælde. Iden sidste ende er det selvsagt op til domstolene at trække grænsen for, hvad straffelovens bestemmelser dækker.

Se interviewet på TV2 Lorry