Pandaerne kommer! – Københavns Universitet

Dansk > Nyheder > Pandaerne kommer!

21. juni 2018

Pandaerne kommer!

Verden og den internationale retsorden forlader en lang periode, hvor Vesten styrede verden. Det er uklart, hvad der vil afløse denne ’Vestens’ tidsalder, men der er klare tegn på opbrud og fragmentering. Der er kommet øget konkurrence om at påvirke den internationale dagsorden, og Vestens indflydelse er er for nedadgående. Det ses tydeligst på verdensøkonomien, hvor Kina er i færd med at overhale USA som verdens største økonomi. Stater opgiver at lave ambitiøse bindende globale aftaler og lader sig i stedet nøje med ikke-bindende politiske aftaler eller søger mod regionale partnere. Vesten har siden Anden Verdenskrig forsøgt at opbygge en liberal international retsorden baseret på vestlige værdier. Den har været kendetegnet ved at være regelbaseret, forankret i stærke internationale institutioner, og haft en stærk betoning af frihandel, menneskerettigheder og demokratisk styreform. Den liberale retsorden bliver gradvist vanskeligere at fremme. Udfordringerne forstærkes af, at befolkningerne i mange vestlige stater er begyndt at tvivle på dele af det liberale projekt. Politiske yderpositioner er blevet mere toneangivende og vi ser bl.a. en øget betoning af nationalstaten og en snigende modstand mod dele af den liberale internationale retsorden.

Opbruddet i den internationale retsorden har stor betydning for et lille vestligt samfund som Danmark, der er en demokratisk retsstat med en åben markedsøkonomi.

I en kronik i Politiken argumenterer Anders Henriksen for, at Vesten og Danmark bør tilgå udfordringerne med en god portion realisme og pragmatisme. Han gør gældende, at Danmarks rolle fremover bør den lille pragmatiske stat, der aktivt søger at bidrage til at reformere de dele af den internationale retsorden, der ser ud til at være kommet ude af trit med såvel de geostrategiske forskydninger som de nye nationale prioriteringer i de vestlige samfund.

Kronikken kan læses her