Overvågning af danskere i udlandet – Københavns Universitet

Dansk > Nyheder > Overvågning af dansker...

04. marts 2015

Overvågning af danskere i udlandet

Professor Jørn Vestergaard har i Politikens kronik den 3. marts 2015 peget på de grundlæggende betænkeligheder ved regeringens forslag om overvågning af danskere i udlandet.

I regeringens oplæg ”Et stærkt værn mod terror” er det foreslået at indføre en ordning, der efter vil omfatte overvågning af danske statsborgere på en måde, der normalt kræver retskendelse; men her vil man ikke involvere domstolene. Overvågningen skal efter forslaget ske helt tys-tys i de hemmelige tjenester på efterretningschefens initiativ. Forslaget er dybt problematisk for retssikkerheden og er udtryk for et særdeles drastisk skridt, ikke mindst i lyset af, at det er ganske uklart, hvad ordningen nærmere skal gå ud på.

Læs hele kroniken