Notat om det danske militære bidrag mod "ISIL" i Irak – Københavns Universitet

Dansk > Nyheder > Notat om det danske mi...

02. september 2014

Notat om det danske militære bidrag mod "ISIL" i Irak

Den islamiske stats flag

Den islamiske stats flag

Et enigt dansk folketing vedtog den 27. august 2014 beslutningsforslag B122, hvori Folketinget samtykker til regeringens ønske om at sende et dansk militært bidrag til støtte for indsatsen i Irak mod den islamiske organisation ISIL. Det militære bidrag vil efter ordlyden af beslutningen bestå af et C-130J transportfly med personel, der ”skal løse transportopgaver til støtte for den amerikansk-ledede operation i Irak.” Det fremgår også, at opgaverne inkluderer ”transport af personel, våben, ammunition, materiel og forsyninger til de irakiske og kurdiske styrker, samt øvrige samarbejdspartnere.” Det noteres endvidere, at flyet ligeledes vil kunne ”transportere nødhjælp”, men at FN ”hidtil [har] afvist at benytte militærfly hertil i den givne situation.”

Folketingsbeslutningen giver anledning til en række stats- og folkeretlige bemærkninger.

Læs hele notatet (pdf)