Fremmedkrigere - den strafferetlige bedømmelse – Københavns Universitet

Dansk > Nyheder > Fremmedkrigere - den s...

15. januar 2015

Fremmedkrigere - den strafferetlige bedømmelse

I den politiske debat om bekæmpelsen af radikalisme, som kan lede til terror, er spørgsmålet om strafansvar for landsforræderi blevet et centralt tema. Oppositionen har ønsket en afklaring af, om straffelovens § 102 vil kunne anvendes i sager mod personer, som har deltaget på ISIL’s side i kamphandlinger mod den koalition, som Danmark er en del af, bl.a. med indsatsen af F-16 fly på Iraks side. Den forrige justitsminister oplyste i oktober Folketinget om, at det ikke med sikkerhed kan antages, at § 102 vil kunne anvendes, idet bestemmelsen forudsætter, at Danmark er i krig, hvilket regeringen ikke ønsker at erkende, idet man foretrækker det folkeretlige begreb ikke-international væbnet konflikt.

Professor i strafferet Jørn Vestergaard peger i udsendelsen på, at straffelovens bestemmelse om landsforræderi efter hans opfattelse godt ville kunne finde anvendelse i en sag, hvor der forelå fornøden dokumentation for bistand til fjenden ved tjenstgøring i ISIL’s væbnede styrker el.lign., sådan som § 102 forudsætter. Det er efter hans opfattelse et paradoks, at regeringen ønsker at udsende et stærkt signal med henblik på at modvirke udrejse til Syrien for at kæmpe sammen med ISIL og samtidig lader tiden gå ved at henskyde spørgsmålet om lovgivningens rækkevidde til behandling i Straffelovrådet uden en meget kort tidsfrist.

Hør P1 Orientering onsdag 14/1 2014