Ansatte tilknyttet CILCC - Centre for International Law, Conflict and Crisis

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Broberg, Morten Professor Professor i International Udviklingsret Billede af Broberg, Morten
Clark, Nathan Edward Postdoc Billede af Clark, Nathan Edward
Cullen, Miriam Adjunkt Assistant Professor in climate and migration law. Billede af Cullen, Miriam
Hayward, Keith John Professor Professor i kriminologi Billede af Hayward, Keith John
Jørgensen, Kathrine Elmose Ph.d.-stipendiat Billede af Jørgensen, Kathrine Elmose
Lev, Amnon Lektor Stats- og folkerettens filosofiske grundlag og teorihistorie, europæisk føderalisme, krig og politisk moral Billede af Lev, Amnon
Liu, Hin-Yan Lektor Billede af Liu, Hin-Yan
Maas, Matthijs Michiel Ph.d.-stipendiat Ph.d.-studerende Billede af Maas, Matthijs Michiel
Martinez Romera, Beatriz Adjunkt Miljøret og klimaforandringer Billede af Martinez Romera, Beatriz
Nordlander, Linnéa Ph.d.-stipendiat Ph.d.-studerende Billede af Nordlander, Linnéa
Rytter, Jens Elo Professor Menneskerettigheder, forfatningsret Billede af Rytter, Jens Elo
Teo, Sue Anne Ph.d.-stipendiat Billede af Teo, Sue Anne
Thranov, Asbjørn Indskrevet ph.d.-studerende Billede af Thranov, Asbjørn
Valkanou, Theodora Ph.d.-stipendiat Billede af Valkanou, Theodora
Van Rompaey, Léonard Ph.d.-stipendiat Billede af Van Rompaey, Léonard
Volquartzen, Mette Postdoc Billede af Volquartzen, Mette