Timo Minssen modtager Jorcks Fonds Forskningspris 2017 – Københavns Universitet

15. december 2017

Timo Minssen modtager Jorcks Fonds Forskningspris 2017

Timo Minssen er en anerkendt international forsker med adskillige publikationer, der dækker grænsefladen for immaterialret, konkurrenceret og lægemiddelkontrolret. Hans undersøgelser har et stærkt tværfagligt fokus på nye teknologier i lægemiddel- og biovidenskabssektorerne og dækker en bred vifte af juridiske problemstillinger i livscyklussen af bioteknologiske produkter og processer. Før han kom til Københavns Universitet i 2009, blev professor Minssen blandt andet uddannet som jurist og forsker i Tyskland og Sverige, ved den Europæiske Patentmyndighed og var beskæftiget med tværgående epigenetisk forskning på Pufendorf instituttet for avancerede studier i Lund.

Fra Januar 2018 vil Timo Minssen lede det nye center: Center for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law (CeBIL), som vil samarbejde med et internationalt netværk af centrale partnere, herunder universiteterne i Cambridge og Michigan, Harvard Law School, Harvard Medical School og KU´s Institut for fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO). CeBIL støttes med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden og kommer til at være på Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

Timo Minssen fik overrakt prisen onsdag d. 13 december 2017.

Om Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond

Fonden er stiftet af overretssagfører Knud Jorck ved testamente af 4. april 1936 og er oprettet til minde om stifterens forældre, grosserer Reinholdt W Jorck og Hustru Vilhelmine, f. Bøy.

Fondens hovedformål er at yde støtte til uddannelse og dygtiggørelse af uformuende, yngre mennesker inden for de fag, der efter bestyrelsens skøn til enhver tid har eller forventes at ville få samfundsgavnlig betydning, navnlig af unge, der har gennemgået eller er i gang med uddannelse inden for det merkantile eller tekniske område, og unge, der har opnået en bacheloruddannelse (BA) eller en kandidatgrad inden for det juridiske, samfundsvidenskabelige eller medicinske område, således at den førstnævnte gruppe særlig haves for øje.