Henrik Udsen medlem af Tilsynet med Efterretningstjenesterne – Københavns Universitet

06. november 2017

Henrik Udsen medlem af Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Professor Henrik Udsen er af Justitsministeren blevet udpeget som medlem af Tilsynet med Efterretningstjenesterne. Tilsynet er et uafhængigt kontrolorgan, der efterser, om Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarets Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed behandler personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen for de respektive tjenester. Henrik Udsen er bl.a. forfatter til en rapport om danske myndigheders registrering af borgernes adfærd på internettet, der blev udarbejdet og offentliggjort i samarbejde med tænketanken Justitia tidligere i år. Rapporten, der er citeret af det uafhængige af EU-medie EU Observer, kan læses her [http://justitia-int.org/analysedanske-myndigheders-registrering-af-borgernes-adfaerd-pa-internettet/]. Han har endvidere udarbejdet det uafhængige ekspertbidrag til Forsvarsministeriets evaluering af lov om center for cybersikkerhed.

Evalueringsrapporten kan læses her