CIIR som partner i forskningssamarbejdet "The Takedown Project" – Københavns Universitet

13. september 2016

CIIR som partner i forskningssamarbejdet "The Takedown Project"

CIIR i forskningssamarbejde med universiteterne i UC-Berkeley School of Law og Columbia University.

The Takedown Project er et forskningssamarbejde, der er forankret hos UC-Berkeley School of Law og the American Assembly på Columbia University og som også omfatter enkelte andre universiteter i og uden for Europa. Formålet med samarbejdet er at undersøge de særlige ”notice og takedown” procedurer, der anvendes af digitale platforme som Google, Facebook og eBay,  og som indebærer, at privatpersoner og virksomheder kan klage over links, brugerindlæg, udbudte produkter m.v. , der krænker den pågældendes rettigheder. CIIR og dermed det juridiske fakultet er fra 1. september blevet optaget som partner i samarbejdet, som man kan læse mere om på http://takedownproject.org/, ligesom Knud Wallberg, som er ph.d og postdoc i CIIR, er blevet knyttet til projektet som Affiliated Researcher.