Mediernes brug af skjult kamera på privat område – Københavns Universitet

07. juli 2014

Mediernes brug af skjult kamera på privat område

I artiklen analyserer adjunkt, ph.d. Vibeke Borberg retstilstanden omkring mediernes brug af skjult kamera på privat område. Analysen berør en række af de seneste højesteretsdomme på området, og undersøger hvordan man i dansk retspraksis afvejer hensynet til informationsfriheden overfor hensynet til privatlivets fred.

Læs den digital udgave af artiklen (Karnov licens kræves).
Artiklen kan også findes i den trykte udgave af UfR(U.2014B.258).