Patenter kan også skabe videndeling – Københavns Universitet

22. maj 2014

Patenter kan også skabe videndeling

Kronik af Jakob Wested, Ph.d.-stipendiat, CIIR i Information.

Mens mange virksomheder tager patenter for at holde nye opdagelser for sig selv, bruger videnssamfundets patenthackere dem til at give flest muligt adgang til ny viden.

Den forestående afstemning om et EU-patent er ingenlunde en afstemning for eller imod patenter som sådan. Men ét er sikkert: Muligheden for at tage EU-patent vil give os patentbeskyttelse, der gælder i et større område, ligesom det gennemsnitligt vil koste mindre at søge patent. Med stor sandsynlighed vil opfindere og virksomheder altså få flere patenter i hus. Derfor er det på sin plads at stille det helt grundlæggende spørgsmål: Hæmmer eller fremmer patenter innovationskraften? Og er den måde, patenter bruges på i dag, rimelig?

Læs hele kronikken