Ophavsretsloven strider mod EU-retten – Københavns Universitet

28. november 2018

Ophavsretsloven strider mod EU-retten

Morten Rosenmeier, Jørgen Blomqvist, Thomas Riis, Jens Schovsbo, Sebastian Schwemer og Henrik Udsen har paragraf for paragraf undersøgt, i hvilket omfang den danske ophavsretslov er i overensstemmelse med Danmarks EU-retlige forpligtelser. Undersøgelsen viser, at loven strider mod EU-retten på en lang række punkter. Der er derfor en lang række regler, der må fortolkes anderledes, end hvad man traditionelt har antaget. I mange tilfælde er lovændringer nødvendige. Artiklen er offentliggjort i det ansete fællesnordiske tidsskrift Nordiskt Immateriellt Rättsskydd. Download artiklen her. CIIR behandler artiklens resultater på en konference i løbet af 2019. Desuden vil artiklen nu føre til lignende kulegravningsarbejder i de andre nordiske lande.