Ny udgave af "Immaterialret" på gaden nu! – Københavns Universitet

09. september 2015

Ny udgave af "Immaterialret" på gaden nu!

Bogen som er skrevet af Jens Schovsbo (professor i immaterialret), Morten Rosenmeier (professor i ophavsret) og Clement Salung Petersen (lektor i civilprocesret), indeholder en samlet fremstilling af de i Danmark gældende regler om immaterialrettigheder.

Immaterialret behandler bl.a. følgende emner:

  • Immaterialretten som juridisk disciplin, herunder immaterialrettens samfundsmæssige begrundelse og historiske udvikling samt de vigtige internationale samarbejder på området
  • Ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder
  • Patentret
  • Brugsmodelret
  • Designret
  • Varemærkeret
  • Aftaler om immaterialrettigheder
  • Retshåndhævelse af immaterialrettigheder

Immaterialret er skrevet til jurister og andre, der søger viden om immaterialretlige emner. Bogen anvendes som lærebog bl.a. på den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet.

Bestil bogen her.