Artikel om nye regler for kollektiv forvaltning – Københavns Universitet

16. oktober 2015

Artikel om nye regler for kollektiv forvaltning

Den 21. september 2015 sendte det danske Kulturministerium et forslag til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret og forslag til lov om ændring af lov om ophavsret i høring.

Dette tiltag er taget med henblik på at implementere en af de mest omfangsrige ’ophavsretlige’ direktiver nogensinde i dansk lov.

Direktiv ”2014/26/EU om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked” skal være implementeret i national ret den 10. april 2016. 

Artiklen er baseret på et oplæg præsenteret af Sebastian Schwemer den 8. maj 2015 på det XV Nordiske Ophavsretssymposium, Reykjavik, Island. Først blev der givet et overblik over den udvikling, som førte til de nye regler for multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker i direktivet. I anden del blev der givet nogle perspektiver på implementeringen af direktivet i Danmark, især vedrørende afsnit II i samme direktiv, 2014/26/EU, der indeholder regler, som vedrører forvaltningsorganisationers styring og tilsyn.

Se slides fra oplægget her

Artiklen med titlen "Kollektiv forvaltning i informationssamfundet og det nye regime under direktivet 2014/26/EU" udkommer i NIR 5/2015 og kan læses som pre-print her.