UfR 2018.516 H skaber kaos i dansk ophavsret – Københavns Universitet

16. august 2018

UfR 2018.516 H skaber kaos i dansk ophavsret

I UfR 2018.516 H afgjorde Højesteret, at fremførelse af musik som led i danseundervisning i almennyttige i FOF-foreninger ikke er offentlig i ophavsretlig forstand. I modsætning til kommercielle danseskoler behøver FOF-foreningerne derfor ikke betale ophavsmændene bag musikken. Afgørelsen skaber kaotiske tilstande inden for dansk ophavsret. Desuden giver den anledning til store principielle juridiske problemer, bl.a. vedr. forholdet mellem dansk ophavsret og EU-ret. Dommen er genstand for kritisk analyse af Jørgen Blomqvist og Morten Rosenmeier i NIR 2018 s. 200 ff.

Læs artiklen her.