Ny bog om international ophavsret – Københavns Universitet

16. juni 2011

Ny bog om international ophavsret

International Ophavsret

Link til forlaget
 

Nordens første monografi om international og europæisk ophavsret er netop udkommet. Advokat Peter Schønning og adjungeret professor i international ophavsret Jørgen Blomqvist, CIIR, har sammen skrevet bogen International ophavsret, som er udkommet på Jurist- og økonomforbundets forlag.

Bogen indeholder en gennemgang af reglerne for anvendelsesområdet for den danske ophavsretslov, reglerne i udlandsbekendtgørelsen, de danske lovregler med internationale dimensioner, de ophavsretrelevante bestemmelser i EUF-Traktaten, bestemmelserne i de ophavsretlige EU-direktiver med bl.a. tilhørende præambelbetragtninger, dansk implementering og EU retspraksis, de internationale ophavsretskonventioners struktur og indbyrdes relationer, konventionernes tilknytningskriterier, deres regler og principper, herunder om national behandling, formalitetskrav og minimumskrav til beskyttelsen, traktatbestemmelser om tvistbilæggelse og retshåndhævelse samt lovvalg, værneting m.v. på det ophavsretlige område.