EU-rettens betydning for den ophavsretlige sondring mellem offentlig og privat – Københavns Universitet

18. januar 2017

EU-rettens betydning for den ophavsretlige sondring mellem offentlig og privat

Ophavsretten giver eneret til handlinger, der retter sig mod almenheden og kan karakteriseres som offentlige. Derimod er ophavsmanden i vidt omfang afskåret fra at blande sig i det, der sker i privatsfæren. Sådan er det både, når det handler om eksemplarfremstilling, spredning, visning og fremførelse. I Norden plejer vi at sondre mellem offentlig og privat vha. kriterier udviklet i nordisk retspraksis og litteratur. Men nu er spørgsmålet blevet mere og mere EU-harmoniseret. EU-harmoniseringen betyder, at meget af det, der før var privat, nu er offentligt, og omvendt. Meget af det, vi troede stod fast, gør det ikke mere. I artiklen, der er trykt i NIR 5/2016, giver Morten et detaljeret overblik over, hvor grænsen går mellem offentlig og privat efter aktuel dansk ophavsret, og hvordan EU-retten påvirker spørgsmålet.

Download artiklen her.