Professor Thomas Riis bliver formand for nyt udvalg – Københavns Universitet

10. marts 2017

Professor Thomas Riis bliver formand for nyt udvalg

Professor Thomas Riis er blevet udpeget formand for det nye udvalg om digital indholdsproduktion. Det er partierne bag medieaftalen for 2015-2018, der har besluttet at nedsætte udvalget.

Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen i Danmark, hvilket har betydet større grænseoverskridende medieudbud og -forbrug end tidligere.

Udvalget skal undersøge den fremtidige finansiering af dansk indholdsproduktion og i den forbindelse overveje, om der kan findes løsningsmodeller, som kan sikre finansieringen af dansk digital indholdsproduktion.

Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside