CIIR - Center for informations- og innovationsret – Københavns Universitet

13. januar 2010

CIIR - Center for informations- og innovationsret

Pr. 1. januar 2010 er Center for informations- og innovationsret oprettet ved Det Juridiske Fakultet. Centrets forskningsområder omfatter immaterialret, it-ret, persondataret, erhvervshemmelighedsbeskyttelse, personlighedsret og beslægtede områder. Centret har ved sin oprettelse tilknyttet 10 forskere. Yderligere oplysninger om centret kan findes på https://jura.ku.dk/ciir/ eller ved henvendelse til centerleder professor, dr.jur Henrik Udsen.