Det Juridiske Fakultet får to bevillinger fra Innovationsfonden – Københavns Universitet

30. januar 2017

Det Juridiske Fakultet får to bevillinger fra Innovationsfonden

Det Juridiske Fakultet får to bevillinger fra Innovationsfonden i samarbejde med DIFO og Plesner

Center for informations- og innovationsret (CIIR), der er et af Det Juridiske Fakultets forskningscentre, har i samarbejde med henholdsvis Dansk Internet Forum (DIFO) og Plesner modtaget bevillinger fra Innovationsfonden til to forskningsprojekter.

Det ene projekt sætter fokus på domæneadministratorers rolle og ansvar i bekæmpelsen af internetkriminalitet og skal bl.a. analysere de værktøjer, domæneadministratorer kan tage i brug. Projektet gennemføres i samarbejde med DIFO (administrator af .dk-domænet), som bl.a. skal bruge resultaterne fra projektet til at vurdere, hvilke værktøjer der skal bruges i beskyttelsen af .dk-domænet. Projektet udføres af Sebastian Schwemer, der arbejder med retlige aspekter af it, internet og emerging technologies. Projektet er det første juridiske post.doc.-projekt, der modtager støtte fra Innovationsfonden.

Det andet projekt behandler beskyttelsen af børn og unges personoplysninger med særlig fokus på den nyligt vedtagne persondataforordning. Projektet skal kortlægge beskyttelsen af børn og unges personoplysninger, opstille en analysemodel for regler, der beskytter børn og unges privatliv og endeligt opstille et adfærdskodeks for behandling af børn og unges personoplysninger med særlig fokus på online-kommunikation. Projektet gennemføres i samarbejde med Plesner, der oplever et stigende behov for rådgivning om beskyttelse af børn og unges personoplysninger. Projektet skal give Plesner mulighed for at yde rådgivning baseret på nyeste forskningsbaseret viden om området. Projektet udføres som et ph.d.-projekt af Signe Adler-Nissen.