Adjungeret professor i international ophavsret – Københavns Universitet

24. februar 2010

Adjungeret professor i international ophavsret

Jørgen BlomqvistDet Juridiske Fakultet tildeler pr. 1. marts lic. jur. Jørgen Blomqvist ærestitlen adjungeret professor i international ophavsret. Jørgen Blomqvist vil blive tilknyttet Center for informations- og innovationsret.

Styrket forskningsmiljø
Med oprettelsen af Center for informations- og innovationsret har Det Juridiske Fakultet styrket forskningen og udviklingen inden for immaterialretten (ophavsret, varemærkeret og patentret) samt informationsretten, herunder persondatabeskyttelsen og den øvrige personlighedsbeskyttelse. Samtidig vil tilknytningen af Jørgen Blomqvist som adjungeret professor styrke centrets kompetencer inden for ophavsretten, som er et område i rivende udvikling især som følge af internettets stigende og internationale udbredelse.

- Der er tale om en opgradering af den internationale side af forskningen i informations- og innovationsret ved Københavns Universitet. Området har fået en klar prioritering ved oprettelsen af et center, og det får nu tilført en vigtig ekspertise, som vil styrke det, både her i landet og internationalt, udtaler Henrik Dam, dekan ved Det Juridiske Fakultet.

International ophavsret beskæftiger sig bl.a. med den beskyttelse, danskere kan opnå, når deres værker (musik, tekster, billeder, film, computerprogrammer og ‑spil, osv.) benyttes i udlandet, og med hvilken beskyttelse udlændinge kan kræve i Danmark. Herunder falder også den politiske retsudvikling på området, der for tiden foregår under meget vanskelige vilkår, da den ofte kædes sammen med frihandelsforhandlingerne i Verdenshandelsorganisationen WTO.

Adjungeret professor Jørgen Blomqvist
Jørgen Blomqvist er født i 1951 og har arbejdet med ophavsret siden 1976. Som sekretær for Kulturministeriets lovrevisionsudvalg i årene 1976 til 1990 spillede han en central rolle i forberedelsen af en omfattende lovreform i 1995, og han var også i en årrække juridisk konsulent og underdirektør i KODA, organisationen der forvalter komponisters, tekstforfatteres og musikforlags rettigheder til offentlig fremførelse af deres musikværker. Han blev lic. jur. i 1987 på en banebrydende afhandling om overdragelse af ophavsrettigheder. I 1992 blev han ansat i Verdensorganisationen for intellektuel ejendomsret (WIPO), en FN special­organisation i Genève, hvorfra han som direktør for ophavsretsdivisionen for nyligt er gået på pension.

Jørgen Blomqvist regnes i dag blandt verdens førende specialister i international ophavsret, og han har indgående erfaring både med de internationale reglers indhold og deres politiske baggrund og udvikling og med at yde udviklingsbistand på ophavsretsområdet.

Jørgen Blomqvist vil fremover have sin daglige gang på centret ved Det Juridiske Fakultet, hvor han vil forske i, hvordan fortolkningen af de internationale traktater udvikler sig.

- På grund af grundlæggende uoverensstemmelser, især mellem de udviklede lande og udviklingslandene, har det ikke været muligt at opdatere væsentlige traktater i mere end 40 år, og det skaber vanskeligheder på et område, hvor teknikken udvikler sig rivende hurtigt, for eksempel med internettet. Så bliver presset på fortolkningen af de ældre regler i traktaterne selvfølgelig større, og vi bliver nødt til at fortolke os frem juridisk, hvor vi ideelt set snarere politisk burde forhandle os frem til nogle nye regler, forklarer Jørgen Blomqvist.

Kontakt
Få yderligere oplysninger hos adjungeret professor Jørgen Blomqvist på telefon 21 65 35 48 eller kommunikationsmedarbejder Nina Gravesen på telefon 35 32 40 59.