Lektor Janne Rothmar Herrmann i Berlingske om de nyeste tal på abortområdet – Københavns Universitet

31. juli 2017

Lektor Janne Rothmar Herrmann i Berlingske om de nyeste tal på abortområdet

Er det rimeligt, at 820 kvinder, der alligevel ender med at få tilladelse til abort, skal have deres privatsfære endevendt af samfundet? Og er det offentliges dyneløfteri en hensigtsmæssig brug af ressourcer?

Af de 867 kvinder, der søgte om abort i 2016, fik 820 tilladelse, og 47 fik afslag. Tallene indikerer altså, at hovedparten af kvinderne træffer en beslutning, som samfundet bakker op om. Den lave afslagsprocent giver anledning til nogle principielle overvejelser.

Der er med andre ord gode argumenter for i højere grad at overlade beslutningen til kvinderne selv og kigge den danske abortmodel nærmere efter i sømmene.

Dagens opinion i Berlingske.