1. marts 2019

Forsker kommenterer EU lovforslag i nationale og internationale medier

Sebastian Schwemer fra Centret for informations- og innovationsret (CIIR) er i løbet af februar blevet citeret af en række nationale og internationale medier i forbindelse med det omstridte EU ophavsretsdirektiv. Direktivet har til formål at skabe et digitalt indre marked og kan have stor betydning på forskellige områder: for eksempel i forbindelse med udvikling af kunstig intelligens og machine learning og i forbindelse med det hidtil gældende safe-harbor regime for online platforme.

Internationalt:

Danmark:

Norge: