24. april 2019

Aktivistisk EU-Domstol skaber udfordringer for dansk lovgivning

En gruppe forskere slår fast, at den danske ophavsret på en lang række punkter strider mod EU-retten.

Tidligere var den generelle holdning, at EU-regler overlod medlemslandene med et rimelig skøn, når reglerne skulle implementeres nationalt. I dag fastslår en række domme fra EU-domstolen, at direktiver i vidt omfang skal implementeres til punkt og prikke. For den danske ophavsret betyder det, at loven på en lang række punkter strider mod EU-retten. Det slår en gruppe forskere fra Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet fast efter at have gennemgået den danske ophavsret paragraf for paragraf.

EU-Domstolen prøver at fremme den europæiske integration ved at trække så mange regler som muligt ind under de EU-harmoniserede områder. Denne aktivistiske fortolkningsstil kan resultere i domme, der kan virke overraskende eller evt. direkte chokerende for jurister, der arbejder efter en normal nordisk retskildelære.

I en række domme fastslår EU-Domstolen endvidere, at direktiver i vidt muligt omfang afspejler bindende regler, som ikke overlader nogen fortolknings- eller skønsfrihed til medlemslandene.

I det lys har en gruppe forskere fra Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet undersøgt, hvad udviklingen betyder for den danske ophavsret. Undersøgelsen viser, at ophavsretten på en lang række punkter strider mod EU-retten. Der er derfor en lang række regler, der burde fortolkes anderledes, end hvad man traditionelt har antaget, og i mange tilfælde er lovændringer nødvendige. Resultatet af den danske undersøgelse har ført til, at der nu foretages lignende kulegravningsarbejder i de andre nordiske lande.

Forskergruppen bag undersøgelsen består af professor Morten Rosenmeier, adjungeret professor Jørgen Blomqvist, professor Thomas Riis, professor Jens Schovsbo, post.doc. Sebastian Schwemer og professor Henrik Udsen.

Uddybende information om undersøgelsen og resultaterne af undersøgelsen kan læses i forskningsartiklen, der er offentliggjort i det ansete fællesnordiske tidsskrift Nordiskt Immateriellt Rättsskydd. Download artiklen (pdf)

Læs i øvrigt artikel i Politiken baseret på forskernes undersøgelse.