Seminar om myndighedernes overvågning af borgernes internetadfærd – Københavns Universitet

Seminar om myndighedernes overvågning af borgernes internetadfærd

Gennem de senere år har myndigheder i stigende omfang indsamlet og brugt oplysninger om borgernes adfærd på internettet. Dette er en naturlig konsekvens af internettets øget betydning: Myndighedernes kontrol med og efterforskning af borgernes adfærd må ske, hvor borgerne befinder sig. På den ene side er udviklingen således nødvendig for, at myndigheder effektivt kan udøve den kontrol og efterforskning, som vores samfundsindretning og de bagvedliggende lovregler forudsætter. På den anden side giver denne form for kontrol mulighed for en mere intensiv registrering af borgernes adfærd og dermed en større risiko for, at registreringen krænker borgernes ret til privatliv og egne personoplysninger.

Center for infomations- og innovationsret (CIIR) ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og tænketanken Justitia inviterer til seminar, der sætter fokus på de regler, der regulerer myndigheders indsamling og brug af oplysninger om borgernes adfærd på internettet. Hænger de sammen, er de overskuelige og indeholder de tilstrækkelige kontrolmekanismer? Professor Henrik Udsen har i samarbejde med den juridiske tænketank Justitia udarbejdet et notat, der berører disse spørgsmål, og som indeholder den første samlede oversigt over de danske retsregler på området. Seminaret præsenterer dette arbejde og sætter fokus på telelogning og SKATs mulighed for indsamling af oplysninger og afsluttes med en paneldebat om emnet.

Program og præsentationer:

09.00 – 09.15 Velkomst
Direktør Jacob Mchangama, Justitia og professor Henrik Udsen, Københavns Universitet
09.15 – 09.45 Det danske regelsystem om myndigheders overvågning af borgernes internetadfærd
Professor Henrik Udsen, Københavns Universitet

Myndigheders adgang til at indsamle og bruge oplysninger om borgernes internetadfærd reguleres i en række forskellige regelsæt. Indlægget giver et overblik over de forskellige regelsæt og berører spørgsmålene om reglernes sammenhæng, overskuelighed og de indeholdte kontrolmekanismer.  
09.45 – 10.15 Logning af teleoplysninger – EU-Domstolens nye logningsdom og dens betydning for Danmark
Professor Søren Sandfeld Jakobsen, Aalborg Universitet og ph.d.-stipendiat Anja Møller Pedersen, Københavns Universitet

Den 21. december 2016 afsagde EU-Domstolen dom i den såkaldte Tele 2-sag om logning af teleoplysninger. Indlægget gennemgår dommen og dens betydning for de danske logningsregler.
10.15 – 10.30 Pause
10.30 – 11.00 Ændring af skattekontrolloven – SKAT’s muligheder for at indsamle oplysninger
Skatteadvokat Mette Juul, Justitia                                

Skattekontrollovens § 8D giver SKAT ganske vidtgående muligheder for at indsamle bl.a. teleoplysninger. Med den såkaldte retssikkerhedspakke III er fremlagt forslag til en revision af skattekontrolloven, der begrænser SKAT’s adgang til teleoplysninger. Indlægget gennemgår de gældende regler og de foreslåede ændringer og deres forenelighed med privatlivsbeskyttelsen.
11.00 – 11.45 Paneldebat
Rammer de danske regler om myndighedernes overvågning af borgenes internetadfærd den rette balance mellem borgernes retssikkerhed og myndighedernes mulighed for at forebygge og opklare kriminalitet eller er der behov for justeringer?

Direktør Jacob Mchangama, Christian Wiese Svanberg, sektionsleder, Rigspolitiet, professor Søren Sandfeld, Jakobsen, ph.d.-stipendiat Anja Møller Pedersen, professor Henrik Udsen


Tid: Onsdag den 14. juni 2017, kl. 9.00-11.45

Sted: Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Alf Ross auditoriet, 3. sal, rum 9A-3-01, Njalsgade 76, 2300 København S

Tilmelding:

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig via denne tilmeldingsformular