Rådgivende udvalg

Til centeret er udpeget et rådgivende udvalg:

  • Claus Gulmann, fhv. dommer ved EF-domstolen, professor, dr. jur., Københavns Universitet
  • Lars Volck Madsen, souschef, Udenrigsministeriet
  • Fiona de Londras, lektor, Ph.D, UCD School of Law, Irland.
  • Jens Teilberg Søndergaard, kontorchef, Justitsministeriet
  • Jens Vedsted-Hansen, professor, dr. jur., Aarhus Universitet.