Vision og mål

Hvem vi gerne vil være og hvad vi gerne vil nå

CECS' værdier

• Stærk faglighed (organiseret i grupper, koordineret og faciliteret af centret)
• Fælles ejerskab (åben for alles initiativer, åben beslutningsproces, roterende ledelse)
• Entusiasme (faglig og social aktivitet er baseret på lysten til at være med)

CECS' mål

• Fremragende forskning (international og tværfaglig forskning)
• Blomstrende forskningsmiljø (evne til at tiltrække forskere og ph.d.-studerende)
• Attraktiv partner (for eksterne forskningsmiljøer og forskere)
• Innovative uddannelsestilbud (nye forskningsbaserede kurser, sommerskoler m.v.)
• Synlighed og samfundsrelevans (i eksterne aktører og interessenters optik)
• Mangfoldighed