"The Long Decade: How 9/11 Changed the Law" ude nu – Københavns Universitet

10. april 2014

"The Long Decade: How 9/11 Changed the Law" ude nu

Oxford University Press er glade for at kunne annoncere udgivelsen af "The Long Decade: How 9/11 Changed the Law", redigeret af David Jenkins, Amanda Jacobsen og Anders Henriksen. 9/11 terrorangrebene fremkaldte betydelige juridiske ændringer over de efterfølgende ti år. Det såkaldte ”lange årti” hvor nationale og internationale retssystemer udviklede sig i reaktion på den tilsyneladende permanente trussel fra international terrorisme. Samtidigt producerede globaliseringen verdensomspændende usikkerhed, som svækkede nationalstaternes evne til at monopolisere volden og garantere befolkningens sikkerhed. "The Long Decade: How 9/11 Changed the Law" indeholder bidrag fra en række internationale juridiske forskere, der kritisk reflekterer over hvordan 9/11 terrorangrebene udløste disse juridiske ændringer. Bogen undersøger hvordan ”det lange årtis” usikkerhedsmomenter gjorde frygt til en politisk og juridisk magtfaktor, udfordrede nationale forfatningsordener, ændrede grundlæggende antagelser om retssikkerheden og i sidste ende rejste spørgsmål om, hvordan demokrati og menneskerettigheder kan håndtere et konkurrerende sikkerhedsmæssigt pres, samtidigt med at kompleksiteten i skabelsen af anti-terror foranstaltninger tages i betragtning.

Bogen er tilgængelig nu fra Oxford University Press