Retsstaten og effektiv domstolsprøvelse: Sune Klinge Rule-of-law blog – Københavns Universitet

20. marts 2018

Retsstaten og effektiv domstolsprøvelse: Sune Klinge Rule-of-law blog

En sag om portugisiske dommere der ikke ville gå ned i løn som følge af EU-sparekrav ift. OK18-forhandlingerne

Sagen er interessant på flere måde i en dansk kontekst: For det første fastslår EU-domstolen, at den er kompetent til at påse overholdelsen af et EU-retligt princip om ”retsstaten”. For det andet så er sagen interessant, da EU-domstolen behandler TEU artikel 19, der omfatter retten til effektiv domstolsprøvelse og bestemmelsens samspil med anvendelsesområdet for charterets artikel 47, hvor EU-domstolen afviser at lønnedgangen skulle sætte spørgsmålstegn ved ”dommernes uafhængighed”. For det tredje, er dommernes klage et eksempel på en kreativ anvendelse af EU-retten, hvor de angriber et generelt sparekrav, som omfatter hele staten med den begrundelse, at det skulle påvirke deres uafhængighed. Selvom det vurderes, at de mange danske offentlig ansatte og lockout-varslede næppe vil have held med en lignende sag, så vurderes det, at kreativ anvendelse af EU-retten vil kunne finde anvendelse i flere sammenhænge end det allerede sker i dag – der gives eksempler på denne udvikling i forhold til fx de danske forældelsesregler.  

Læs hele indlægget her

Sune Klinge er Ph.d.-studerende på Centre for European and Comparative Legal Studies (CECS) og forsker i forholdet mellem dansk ret og EU-ret med fokus på horisontale retsforhold og retssikkerhed.