Videresend til en ven

EU-retten eller den nationale lovgivning? Butler på Radio24syv for at forklare EU-Domstolens dom

EU-Domstolens dom i X og X v. État belge siger, at medlemsstaterne er kompetente til selv at vælge at udstede humanitære visa.