EU-retten eller den nationale lovgivning? Butler på Radio24syv for at forklare EU-Domstolens dom – Københavns Universitet

09. marts 2017

EU-retten eller den nationale lovgivning? Butler på Radio24syv for at forklare EU-Domstolens dom

Besøgende adjunkt ved CECS (Centre for European and Comparative Legal Studies), Graham Butler, talte tirsdag d. 7. marts 2017 i radioprogrammet Datolinjen (Radio24syv) om en ny dom fra EU-Domstolen om EU-visumkodeksen, og hvorvidt visse retlige spørgsmål skal være omfattet af EU-retten eller af den nationale lovgivning.

EU-Domstolens dom i X og X v. État belge (sag C-638/16 PPU) omhandler en tredjelandsstatsborger, der ansøger om et visum til kortvarigt ophold i en bestemt EU-medlemsstat med det endelige formål at ansøge om asyl i samme stat. EU-Domstolen besluttede, at det ikke var inden for rammerne af EU-retten at forpligte EU-medlemsstater til at udstede sådanne humanitære visa. Som sådan udtalte EU-Domstolen, at medlemsstaterne fortsat frit kan bestemme udstedelse af langfristede visa og opholdstilladelse, eftersom EU-lovgiver til dato ikke har tilpasset nogen fælles foranstaltninger i henhold til EU-traktaterne.

Du kan høre Graham Butler drøfte sagen og dens konsekvenser på Datolinjen med Anne Sofie Allarp på Radio24syvs hjemmeside her.

For mere om Graham Butlers forskning indenfor EU-retten, se hans profil på Aarhus Universitet, hvor han er adjunkt i EU-ret, og ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, hvor han er en besøgende adjunkt.