Pensionsreform. De retlige grænser og muligheder – Københavns Universitet

10. januar 2011

Pensionsreform. De retlige grænser og muligheder

Pensionsreform. De retlige grænser og mulighederDanmark og resten af Europa vil i fremtiden undergå voldsomme demografiske ændringer. Europa vil blive et kontinent med mange ældre og få unge. Dette udfordrer den danske velfærdsmodel, som primært er finansieret ved skatteindtægter. Det kan derfor blive nødvendigt at indføre velfærdsreformer bl.a. på pensionsområdet.

I bogen undersøges de retlige grænser og muligheder for at indføre reformer af den sociale alderspension. I undersøgelsen inddrages bl.a. grundlovens ejendomsretsbeskyttelse, praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om den ejendomsretlige beskyttelse af sociale ydelser samt EU-retten, herunder EU's Charter om Grundlæggende Rettigheder.

Bogen belyser såvel de ældres som de yngres rettigheder. Generationsfordelingsaspekter og demokratiaspekter inddrages i fremstillingen.

Bogens forfatter, Helle Krunke, er professor i forfatningsret ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Helle Krunke har været gæsteforsker ved Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze, Italien, og ved University of Bristol, England.