De danske logningsregler er lovgivers ansvar: Sune Klinge i Politiken – Københavns Universitet

23. februar 2018

De danske logningsregler er lovgivers ansvar: Sune Klinge i Politiken

Modstanderne af logningen har gjort gældende, at de vil anlægge sag mod teleselskaberne for ulovlig logning. Det er tvivlsomt, hvad de kan få ud af det. Teleselskaberne kan alene rette sig efter den danske lovgivning på området - også selv om den strider mod EU-retten. Teleselskaberne kan ikke selv fra den ene dag til den anden ophøre med at logge teleoplysningerne, uden at de i så fald vil komme i konflikt med den danske lovgivning. Hvis borgerne ønsker at anlægge en sag om logningsregler, så vil det i så fald være staten, som er rette sagsøgte pga. for langsom opfyldelse af en EU-retlig dom.

Læs hele indlægget her.

Sune Klinge er Ph.d.-studerende på Centre for European and Comparative Legal Studies (CECS) og forsker i forholdet mellem dansk ret og EU-ret med fokus på horisontale retsforhold