House of Lords undersøger EU-beslutningsprocesser – Københavns Universitet

30. april 2009

House of Lords undersøger EU-beslutningsprocesser

House of Lords’ Europaudvalg har bedt Lektor, Ph.d. Helle Krunke fra CEC om at afgive en fagkyndig vurdering, såkaldt ”evidence”, til brug for en undersøgelse af, hvordan co-decision-proceduren i EU påvirker den parlamentariske kontrol med EU-politikken i medlemsstaterne.

Læs mere om undersøgelsen her: http://www.parliament.uk/parliamentary_committees/lords_eu_select_committee.cfm.

Læs mere om det engelske parlament her: http://www.parliament.uk/.