Ret og uret om fangeoverdragelser – Københavns Universitet

03. januar 2012

Ret og uret om fangeoverdragelser

Anders HenriksenPolitikere undlader ofte at skelne mellem det retlige svar og det politiske svar i de mange spørgsmål om dansk krigsdeltagelse.

Som så mange gange før i det seneste tiår raser debatten om fangeoverdragelser under internationale missioner. Brød danske styrker, og dermed Danmark, folkeretten i forbindelse med overdragelsen af fanger til andre stater?

Men hvor debatten i de foregående år hovedsagelig kredsede om overdragelser af fanger i Afghanistan, så er fokus i øjeblikket rettet mod mulige overdragelser af fanger under de danske styrkers deltagelse i Irakkrigen og i særdeleshed mod den danske praksis i 2004. Den aktuelle sag har fået luft under vingerne, fordi forsvarschefen i sidste uge bekendtgjorde, at danske styrker har været involveret i tilbageholdelserne af flere irakiske fanger end først oplyst, og at de danske styrker i enkelte tilfælde har overdraget fanger til de irakiske myndigheder i strid med reglerne.

Læs hele kronikken