Butler udgiver ny artikel om EU’s eksterne forbindelser i EU-retten i European Papers – Københavns Universitet

03. april 2017

Butler udgiver ny artikel om EU’s eksterne forbindelser i EU-retten i European Papers

Besøgende adjunkt ved CECS (Centre for European and Comparative Legal Studies), Graham Butler, har udgivet en ny artikel i European Papers om EU-Domstolens jurisdiktion i specielle sager som berør EU’s eksterne forbindelser.

Kan EU-Domstolen hævde jurisdiktion og dermed ha kompetence at give en nationale domstol en fortolkning af EU-retten i et præjudiciel spørgsmål under artikel 267 TEUF, når sagen hænger sammen med EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)? Dette var et af ​​en række spørgsmål, der er kommet til EU-Domstolen fra ​the High Court of Justice (England and Wales) i sagen Rosneft. Domstolen mødes i stor afdeling for at svare bekræftende på spørgsmålet om denne kompetenceregel. I betragtning af betydningen af ​​denne dom for ​​FUSP-området, og konsekvenserne for de ”specifikke regler og procedurer”, der gælder for FUSP, var det høje forventninger på dommen. EU-Domstolen fortsætter i Rosneft at udmåle en linje af retspraksis som præciserer Domstolens egen jurisdiktion indenfor FUSP. I sidste ende er spørgsmålet derfor af konstitutionel betydning for EU 's eksterne forbindelser.

Du kan læse mere, og få adgang til artiklen, A Question of Jurisdiction: Art. 267 TFEU Preliminary References of a CFSP Nature’ udgivet i European Papers, her.

For mere om Graham Butlers forskning indenfor EU-retten, se hans profil på Aarhus Universitet, hvor han er adjunkt i EU-ret, og ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, hvor han er besøgende adjunkt.