Ny æresdoktor med tilknytning til CECS – Københavns Universitet

04. november 2014

Ny æresdoktor med tilknytning til CECS

Til årsfesten på Københavns Universitet den 21. november udnævnes professor Eivind Smith til æresdoktor.  Æresdoktorgraden tildeles af Københavns Universitet som den højeste akademiske anerkendelse, uden at modtageren i forvejen har forsvaret en dansk doktordisputats. I Undervisningsministeriets bekendtgørelse for tildeling af doktorgrader hedder det at ”æresdoktorgraden kan tildeles forskere, der skønnes i den grad at have gjort sig videnskabeligt fortjent, at det findes naturligt at hædre dem med den højeste videnskabelige grad." Læs mere om æresdoktorgraden.

Professor Eivind Smith er blevet indstillet af professor og centerleder ved CECS, Helle Krunke, der begrunder indstillingen således:

”Eivind Smith må betragtes som en af Europas førende komparatister inden for det offentligretlige område. Han har via sin forskning og sit engagement i det internationale forfatningsretlige forskningsmiljø ydet et stort bidrag til at promovere nordisk forfatningsret og sætte det nordiske forfatningsretlige forskningsmiljø på landkortet. Samtidig har han beriget den nordiske forfatningsret med sin store viden om andre landes retssystemer. Jeg har flere gange haft glæden af at samarbejde med Eivind, og det har altid været inspirerende og givende, og jeg glæder mig derfor til, at fortsætte det gode samarbejde”

Professor Eivind Smith er cand.jur. fra 1974, og blev i 1986 udnævnt til professor i retsvidenskab ved Oslo Universitet, som han også er tilknyttet i dag. Her fungerer han som leder af Afdeling for Konstitutionel Ret og for forskergruppen i konstitutionelle studier. Tidligere har professor Eivind Smith været institutleder for Institut for offentlig ret samt ledet forskningsudvalget og udvalget for samarbejde med udlandet, ligeledes ved det juridiske fakultet på Oslo Universitet.

Han har desuden været gæsteprofessor og har haft forskningsophold ved flere udenlandske universiteter heriblandt Cambridge (U.K.) og University of California at Berkeley (USA), og er endvidere æresdoktor ved Aix-Marseille Université (Frankrig) og Uppsala universitet (sverige). Eivind Smith er kendt på verdensplan bl.a. gennem sit arbejde som næstformand i International Association of Constitutional Law (IACL), som medlem af flere internationale og europæiske videnskabelige selskaber,  og i Norge bl.a. som medlem af Det norske Videnskabs-Akademi, hvor han for tiden er formand for den humanistisk-samfundsvidenskabelige klasse.

Professor Eivind Smiths publikationsliste tæller 43 bøger, som han enten er forfatter til eller har redigeret og omkring 300 videnskabelige artikler på norsk, fransk eller engelsk samt (efter oversættelse) på andre sprog.  Derudover har han ledet eller bidraget til offentlige udredninger, rapporter og offentlig debat, og har aktivt været med til at forme det nordiske forfatningsretsmiljø både teoretisk og praktisk.

I forbindelse med sin tiltrædelse som æresdoktor vil professor Eivind Smith holde en forelæsning under titlen ”Konstitutionel sædvaneret? Status og komparativt lys”.

Læs mere om æresdoktorforelæsningen