Butler udgiver ny artikel i European Constitutional Law Review – Københavns Universitet

06. december 2017

Butler udgiver ny artikel i European Constitutional Law Review

Besøgende adjunkt ved CECS (Centre for European and Comparative Legal Studies), Graham Butler, har udgivet en ny artikel i European Constitutional Law Review om EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og omfanget af domstolsprøvelse af Den Europæiske Unions Domstol.

Den seneste retspraksis fra Domstolen har vist, at Domstolens formelle separation fra FUSP i traktaten ikke har betydet, at Domstolens jurisdiktion er blevet helt udelukket. Siden Lissabon har der været en række sager for Domstolen, der kan betragtes som forfatningsmæssige FUSP-sager. Sådanne forfatningsmæssige sager - fra spørgsmål om retsgrundlaget for internationale aftaler, til den måde, hvorpå et spørgsmål ankommer til Domstolen - kan virke trivielt. Men det viser at jurisdiktionsspørgsmålet vedrørende Domstolen og FUSP er meget mere komplekst og fremtrædende end det måske først fremstår. Denne artikel viser, at Domstolens måde at gradvis ændre sin jurisdiktion indenfor FUSP, har haft dramatiske konsekvenser for hvordan domstolskontrol og domstolsbeskyttelse forvaltes i EU.

Du kan læse artiklen ‘The Coming of Age of the Court’s Jurisdiction in the Common Foreign and Security Policy’ i det seneste nummer af European Constitutional Law Review, fra Cambridge University Press her.

For mere om Graham Butlers forskning indenfor EU-retten, se hans profil på Aarhus Universitet, hvor han er adjunkt i EU-ret, og ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, hvor han er besøgende adjunkt.